Katılım Endeksi Duyuruları
    Endeks Tanıtımı

Katılım Endeksi,İMKB’de işlem gören ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi bu doğrultuda oluşturulmuş Endeks Kuralları esas alınarak yapılır. Ayrıca, endekse girecek şirketler bazı finansal oranları da sağlamak zorundadır.Kurallara uygun hisse senetlerinden halka açık piyasa değeri en yüksek ilk 30 şirket endeks şirketlerini oluşturmaktadır. Endeks yatırımlar için karşılaştırma ölçütü olabilecek, yatırım fonları, borsa yatırım fonları, bireysel emeklilik fonlarına baz oluşturabilecektir. Katılım Endeksi Kuralları’nın uluslararası uygulamaları dikkate alması nedeni ile Katılım Endeksi ve bu endekse dayalı ürün ve hizmetler, yabancı yatırımcılara da hitap edebilecektir.