Endeks Danışmanı

 • BİZİM MENKUL DEĞERLER   >>

  Bizim Menkul Değerler, sermaye piyasalarında danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermek ve etkin varlık yönetimi amacıyla, 2003 yılından itibaren aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Boydak Holding sahipliğinde güçlü sermaye yapısı ile sektörün ilklerine öncülük etmektedir. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile sermayenin tabana yayılmasına ve etkin bir sermaye piyasasının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Bizim Menkul Değerler, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aracılık, fon yönetimi ve kurumsal finansman alanlarında hizmet vermektedir.


  Bizim Menkul Değerler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.bmd.com.tr adresinden ulaşılabilir.

   

   

 • TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ   >>

  Katılım Bankaları’nın çatı kuruluşu olan Özel Finans Kurumları Birliği, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun, 29.05.2001 tarih ve 24416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4672 sayılı Kanun ile değişik 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kurulmuş olup, sözkonusu fıkra hükümleri çerçevesinde, 04.10.2001 tarih ve 2001/3138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Birlik Statüsü’nün yürürlüğe konulması sonrasında faaliyete başlamıştır.

  Sonrasında, Resmi Gazete’nin 01.11.2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Özel Finans Kurumları “Katılım Bankaları” adını aldığı gibi Birliğin ünvanı da Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak değiştirilmiştir.

  Birliğin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda Katılım Bankaları’nın hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.tkbb.org.tr adresinden ulaşılabilir.

 • Katılım 50
  Endeksi
 • Katılım 30
  Endeksi
 • Model
  Portföy

Endeks Sponsorları

Endeks Hesaplayıcı

Endeks Danışmanı