Bütün Borsa Şirketleri

Borsa İstanbul'da işlem gören bütün hisse senetlerinin Katılım Endeksine uygunluk durumu ve arındırma oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

TKBB Merkezi Danışma Kurulu’nun; pay senedi (hisse senedi) ihracı ve ihraç edilmiş pay senetlerinin konu olduğu alım satım ve diğer işlemlerle ilgili fıkhi hükümlerinin belirlenmiş olduğu Pay Senedi Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.  


  • Katılım 50
    Endeksi
  • Katılım 30
    Endeksi
  • Model
    Portföy

Endeks Sponsorları

Endeks Hesaplayıcı

Endeks Danışmanı